Styrelsen och andra förtroendevalda 2023  
     
Ordförande  Susanna Bill susanna.bill@stensater.se
Vice ordförande Emeli Adell emeli.adell@stensater.se
Sekreterare Susanne Andersson susanne.andersson@stensater.se
Kassör Ulrika Axvik ulrika.axwik@stensater.se
Ledamot Berenice Glimberg berenice.glimberg@stensater.se
Ledamot Malin Hultqvist Hopkins  malin.hultqvist@stensater.se
Suppleant Emma Jonnergård emma.jonnergard@stensater.se
Suppleant Ulf Wernberg ulf.wernberg@stensater.se
Suppleant Elin Asp elin.asp@stensater.se
Suppleant Anneli Hambraeus anneli.hambraeus@stensater.se
Suppleant Sebastian Lembke  sebastian.lembke@stensater.se
     
Valberedning Lotte Kristoffersson lotte.kristoffersson@stensater.se
     
Ungdomssektonen – US    
Ordförande  Jonea Larsson Axvik  
Vice ordförande Edith Adell  
Sekreterare  William Jonnergård  
Vice sekteterare Rut Rytterkull  
Kassör  Johanna Dellgren-Ohlsson  
Vice kassör Kasper Uppström  
Ledamot Rut Bill Stavenow  
Ledamot Amanda Persson  
Ledamot  Ellen Dahlén  
     
Valberedning US Lotta Rubin och Elin Wetterlundh  
     
Kontakt Hemsida Emma Jonnergård emma.jonnergard@stensater.se
     
Tävlingssektionen    
  Anneli Hambraeus anneli.hambraeus@stensater.se
  Ulf Wernberg ulf.wernberg@stensater.se
  Lotte Kristoffersson lotte.kristoffersson@stensater.se
  Filippa Olofsson filippa.olofsson@stensater.se
  Emma Jonnergård emma.jonnergard@stensater.se
     
Cafésektionen    
  Maria Larsen maria.larsen@stensater.se 
  Ulrika Axwik ulrika.axwik@stensater.se
  Jessica Endl jessica.endl@stensater.se
     
Materialförvaltare    
  Ulf Vernberg ulf.wernberg@stensater.se
  Benny Kristoffersson  
  Mattias Gårdlund  
  Per-Ola Wilhelmsson  
  Magnus Persson  
  Gustaf Lidbeck