I väntan på att vi hinner lägga in mer information här så får du gärna pratat med oss när vi ses i stallet. 

Följ oss gärna på social medier!
Facebook
Instagram

Ungdomssektonen – US 
Ordförande Jonea Larsson Axvik
Vice ordförandeEdith Adell
Sekreterare William Jonnergård
Vice sekteterareRut Rytterkull
Kassör Johanna Dellgren-Ohlsson
Vice kassörKasper Uppström
LedamotRut Bill Stavenow
LedamotAmanda Persson
Ledamot Ellen Dahlén
  
Valberedning USLotta Rubin och Elin Wetterlundh